Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008

Στην σκιά...

... του Αη-Νικολακιού της Καδένας, ώρες-ώρες έρχονται όλοι, ξένοι και ντόπιοι, πολύ κοντά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: